Skip to main content
Hồ sơ kết nạp đảng viên
 

(Quần chúng ..........................................)

 

1. Đơn xin vào Đảng của quần chúng (theo Mẫu 1 - KNĐ)

2. Lý lịch của người xin vào Đảng (theo Mẫu 2 - KNĐ)

3. Phiếu thẩm tra lý lịch quần chúng (theo Mẫu 20 - KNĐ)

4. Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng (theo Mẫu 17 - KNĐ)

5. Ý kiến nhận xét đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng

6. Nhận xét của tổ chức quần chúng nơi công tác:

- Nghị quyết của BCH Đoàn TNCSHCM giới thiệu đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp Đảng (nếu là đoàn viên) (theo Mẫu 4 - KNĐ) hoặc:

- Nhận xét của tổ chức công đoàn nơi công tác (BB họp tổ công đoàn, nếu có thể thì thêm BB họp BCH Công đoàn cơ sở) đối với quần chúng hết sinh hoạt đoàn. Ghi chú: Nếu chỉ có họp tổ công đoàn thì BB họp đó phải có xác nhận của BCH Công đoàn cơ sở.

7. Phiếu nhận xét của quần chúng nơi cư trú (của Chi ủy nơi quần chúng cư trú) (theo Mẫu 5 - KNĐ)

8. Tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi bộ (trên cơ sở ý kiến nhận xét của tổ chức nơi công tác và nơi cư trú)

9. Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp Đảng viên của Chi bộ (theo Mẫu 6 - KNĐ)

10. Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp Đảng viên của Đảng bộ (theo Mẫu 8 - KNĐ)

11. Phiếu chứng nhận lý lịch của vợ/chồng (nếu lập gia đình)

 

Chú ý:

- Trường hợp đã lập gia đình (vợ/chồng) thì về lý lịch cần có thêm phiếu chứng nhận về lý lịch, nhận xét đối với vợ/chồng của cơ quan nơi vợ/chồng công tác, hoặc của cấp ủy (nếu vợ/chồng là đảng viên) nơi công tác.

- Việc thẩm tra lý lịch quần chúng thực hiện tại địa phương theo quê quán ghi trong lý lịch quần chúng.

Tin đã đăng: