Skip to main content

  

 GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ: Tầng 2, Khu nhà hành chính, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Điện thoại liên lạc: 0934.725.868 hoặc 0914.733.391; Số nội bộ: 1043     


Tập thể phòng Tổ chức cán bộ  

 I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Trưởng phòng: ThS.BSCKII NGUYỄN HỮU CHÍNH

 + Điện thoại: (052) 3825 007
Phó Trưởng phòng: CNĐD VÕ THỊ DỈNH
Tổng số nhân viên:  08 
 

- Tổ trưởng Tổ Chế độ chính sách: Cán sự Trần Văn Dụng

- Tổ trưởng Tổ Công Đoàn: Chuyên viên Trần Thị Như Trang

- Ủy viên thường vụ phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy: Chuyên viên Nguyễn Thị Kim Chung

- Chuyên viên: Phạm Duy Phương

- Chuyên viên: Nguyễn Nhật Hưng

- Chuyên viên: Trần Trọng Nhân  

 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

A. Chức năng

Quản lý nhân lực:  

- Lao động tiền lương – Quản lý hồ sơ nhân lự

- Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách

- Công tác cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Đào tạo cán bộ:

- Quy hoạch cán bộ - Kế hoạch đào tạo

Bảo vệ chính trị nội bộ.

B. Nhiệm vụ 

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện. 

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định. 

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
III. Tóm tắt lịch sử hình thành

Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, được thành lập ngày 22/08/1981 cùng lúc Bệnh viện được thành lập. Trải qua bao nhiêu thời gian hình thành và phát triển phòng Tổ chức cán bộ luôn đoàn kết nhất trí, nỗ lực cao đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ: 

-         Bs Phan Xuân Ma

-         Bs Lê Đức Hạnh

-         Bs Nguyễn Đức Hóa

-         Bs CKI Nguyễn Xuân Hướng

-         Thạc sỹ Bác sỹ Nguyễn Văn Liễu

-         Bs CKII Hoàng Quốc Tuấn

-         Bs CKII Nguyễn Hữu Chính
IV. Những thành tích nổi bật

Được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm 2011, 2013, 2014, 2015

Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình  năm 1998, 2014, 2016

Bằng khen của Bộ Y Tế tặng các năm: 2002, 2005, 2009, 2015

Và rất nhiều khen thưởng về Tập thể Lao động tiên tiến và Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện hàng năm.

Một số hình ảnh hoạt động của phòng Tổ chức cán bộ: