Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng Phòng:KS NGUYỄN HẢI DŨNG

+ Điện thoại:

+ Email:

Phó Trưởng phòng: 

+ Điện thoại:

+ Email:

Tổng số nhân viên:  40

Trong đó:  

+ CN kinh tế:  01 đ/c

+ Kỹ sư điện:  01 đ/c

+ Trung cấp:  01 đ/c

+ CNKT:   Còn lại

Phòng HCQT gồm các bộ phận sau:

+ Đội bảo vệ và chăm sóc cây cảnh.

+ Tổ Đường ống.

+ Tổ điện.

+ Tổ Xe.

+ Tổ mọc truyền thanh.

+ Tổ văn phòng: Văn thư, vi tính, lễ tân, kho hàng, cung ứng...

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

- Phòng Hành chính Quản trị là một phòng chức năng đảm nhận công tác hậu cần, phục vụ gián tiếp trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh nhà và vùng lân cận.

- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác hậu cần của Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ:

- Đảm bảo cung cấp đủ điện, nước cho hoạt động của Bệnh viện. Xử lý và sửa chữa kịp thời các sự cố hư hỏng về điện, nước. Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, bảng điện, máy phát dự phòng, hào cáp điện và hệ thống cấp nước, thải của Bệnh viện.

- Đảm bảo thông suốt về thông tin liên lạc.

- Đảm bảo xăng xe, thường trực 24/24 giờ.

- Thực hiện chế độ văn thư bảo mật đi, đến kịp thời nhanh chóng, chính xác, phục vụ sao chép tài liệu đầy đủ.

- Lập kế hoạch dự trù mua sắm vật tư, văn phòng phẩm, đồ vải và các thiết bị máy móc thuộc hành chính quản lý.

- Đảm bảo hệ thống kho hàng tốt, cấp phát kịp thời đúng chế độ.

- Quản lý tốt tài sản, nhà cửa, các đồ dùng thông dụng; chuẩn bị hội trường, phòng họp phục vụ tốt các buổi giao ban, hội họp của Bệnh viện và khách đến làm việc, công tác với Bệnh viện.

- Làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ mục tiêu, giữ gìn an ninh, trật tự và làm tốt công tác huấn luyện Dân quân tự vệ, dự bị động viên, PCCC.

- Làm tốt công tác chăm sóc cây cảnh, đảm bảo khuôn viên Bệnh viện luôn xanh, sạch, đẹp.