Skip to main content
 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 

Địa chỉ: Tầng 1, Khu nhà Hành chính, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
Điện thoại: 1046 

I CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN LỰC 

1.1 Nhân lực
*    Trưởng phòng: BSNT. TRẦN LINH GIANG
Điện thoại: 0934.727.684
*    Phó trưởng phòng: BS.CKI PHAN THANH HOÀI
Điện thoại:
*    Phó trưởng phòng: THS. NGÔ ĐÌNH HẢI
Điện thoại:
*    Tổng số nhân viên: 15
Trong đó:
+ Bác sĩ nội trú: 01
+ Bác sĩ: 02
+ ThS. DS lâm sàng: 01
+ Điều dưỡng: 05
+ Thạc sĩ CNTT: 01
+ Cử nhân CNTT: 05 
1.2. Tổ chức
Phòng được chia làm các tổ như sau:
- Tổ kiểm tra và Lưu trữ Hồ sơ bệnh án
- Đơn vị Xử lý các thủ tục hành chính
- Đơn vị Thống kê báo cáo và xây dựng kê hoạch in ấn
- Đơn vị phụ trách NCKH, xây dựng kế hoạch, công tác dược của các khoa lâm sàng
- Tổ Công nghệ thông tin. 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
2.1. Chức năng:
Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
2.2. Nhiệm vụ:
Phòng Kế hoạch tổng hợp có 12 nhiệm vụ theo quy chế bệnh viện:
- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
- Phối hợp với các khoa phòng để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước.
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
- Tổ chức công tác trực toàn bệnh viện.
- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.
III. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập bệnh viện, là một trong những phòng chức năng của Bệnh viện ra đời và hoạt động sớm nhất, nhằm chuẩn bị các điều kiện để Bệnh viện chính thức đi vào hoạt động vào tháng 09/1981. Từ đó cho đến nay, tập thể CCVC phòng KHTH đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, chính trị, quản lý, tin học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều phòng chức năng quan trọng của bệnh viện đều được thành lập từ Phòng Kế hoạch tổng hợp như Phòng Chỉ đạo tuyến,  Phòng Quản lý chất lượng. 
Trưởng phòng qua các thời kì:
- BSCKII.Diệp Xuân Trác
- BS. Nguyễn Văn Câu
- BSCKI. Trần Văn Tung
- BS. Trần Đức Chút
- BSCKII. Trần Viết Dũng
- ThS. BS. Trần Ánh Dương
- BSNT. Trần Linh Giang
 IV. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
- Tập thể lao động xuất sắc: Năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
- Bằng khen của Bộ Y tế, UBND tỉnh: Năm 2003, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Một số hình ảnh hoạt động của phòng:
                Công tác kiểm tra hồ sơ bệnh án
                Công tác lưu trữ hồ sơ bệnh án