Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA PHỤ SẢN

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: BSCKII PHAN XUÂN KHÔI

+ Điện thoại:

+ Email:

Phó Trưởng khoa: BSCKI PHẠM TRỌNG HÒA

+ Điện thoại:

+ Email:

Hộ sinh trưởng: CN NHS LÊ THỊ VỤ

+ Điện thoại:

+ Email:

Tổng số nhân viên: 42

Trong đó:

+ Bác sĩ CKII: 01

+ Bác sĩ CKI: 02

+ Thạc sĩ: 01

+ Bác sĩ: 03

+ Điều dưỡng: 01

+ Cử nhân Hộ sinh: 05

+ Nữ hộ sinh: 25

+ Hộ lý: 04 

II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Về điều trị nội khoa

- Các bệnh có liên quan tới chửa đẻ

- Các bệnh về phụ khoa

- Một số rối loạn về Nội tiết nữ và nam

- Một số vô sinh do nội tiết hoặc do tắc vòi trứng     

2. Về phẫu thuật

- Tất cả các loại phẫu thuật lấy thai.

- Cắt tử cung bán phần hay toàn phần:

+  Theo phương pháp mở bụng (truyền thống)

+  Theo phương pháp phẫu thuật Nội soi

+  Qua đường âm đạo

- Bóc nhân xơ tử cung:

+  Theo phương pháp mở bụng (truyền thống)

+  Theo phương pháp phẫu thuật Nội soi 

- Bóc hoặc cắt các khối u buồng trứng:

+  Theo phương pháp mở bụng (truyền thống)

+  Theo phương pháp phẫu thuật Nội soi

+  Qua đường âm đạo

- Chửa ngoài dạ con (GEU)

+ Theo phương pháp mở bụng (truyền thống)

+  Theo phương pháp phẫu thuật Nội soi

- Phẫu thuật sa sinh dục:

+  Theo phương pháp mở bụng (truyền thống)

+  Theo phương pháp phẫu thuật Nội soi

- Phẫu thuật đặc biệt: tái tạo vòi trứng sau đình sản (vi phẫu thuật), bảo tồn vòi trứng trong chữa ngoài dạ con, mở thông hoặc gỡ̉ dính vòi trứng trong vòi trứng ứ nước, buồng trứng quá phát.

+  Theo phương pháp mở bụng (truyền thống)

+  Theo phương pháp phẫu thuật Nội soi 

3. Về tư vấn

- Các vấn đề có liên quan tới sản - phụ khoa

- Về kế hoạch hóa gia đình,

- Các rối loạn về tình dục, giới tính