Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA NHI 

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Trưởng khoa:  ThS. BSNT HÀ CÔNG THANH

+ Điện thoại:

+ Email:

Phó Trưởng khoa: 

+ Điện thoại:

+ Email:

Điều dưỡng trưởng:  TRẦN THỊ HOÀI THÔNG

+ Điện thoại:

+ Email:

Tổng số nhân viên:

Trong đó:

+ Bác sĩ chuyên khoa I Nhi: 02

+ Thạc sĩ nội trú Nhi: 01

+ Điều dưỡng: 12

+ Hộ lý: 02 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Quy định chung:

- Nằm trong chức năng, nhiệm vụ của nội khoa.

- Tính chất đặc thù của Khoa Nhi:

+ Khoa Nhi là khoa lâm sàng điều trị cho trẻ em dưới 15 tuổi.

+ Khoa Nhi phải được bố trí theo đơn nguyên, thiết kế riêng phù hợp với sinh lý bệnh và tâm sinh lý của từng lứa tuổi.

+ Có chế độ ăn thích hợp với bệnh lý và lứa tuổi của trẻ em.

2. Quy định cụ thể:

- Tại phòng khám nhi:

+ Phải có phương tiện phục vụ khám bệnh phù hợp với từng lứa tuổi bệnh nhi.

+ Có tranh, ảnh, đồ chơi phục vụ cho trẻ em ngồi chờ.

+ Có dụng cụ phục vụ vệ sinh tại chỗ.

+ Bác sĩ và điều dưỡng phục vụ khám bệnh nhi phải dựa vào cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng bệnh nhi để khai thác rõ tiền sử, bệnh sử của bệnh nhi.

+ Sử dụng dụng cụ khám phù hợp với lứa tuổi bệnh nhi.

- Tại khoa điều trị nhi:

+ Bệnh nhi được đón tiếp và nằm điều trị theo buồng mang tính chất đặc thù cơ bản về chuyên khoa như: Bệnh lý hô hấp, tiêu hóa, máu...

+ Bệnh nhi có chỉ định làm thủ thuật được giải thích rõ ràng với bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng và được xử trí ở buồng riêng.

+ Các diễn biến nặng và đột xuất như co giật, sốt cao, suy thở đều được xử lý và theo dõi kịp thời, chu đáo. 

III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hướng phát triển tiếp theo của Khoa Nhi sẽ phát triển toàn diện, chất lượng khám chữa bệnh nhi có hiệu quả cao nhất. Phát triển đơn vị "Điều trị tích cực bệnh nhi" đơn vị sơ sinh bệnh lý chăm sóc toàn diện với những kỹ thuật cao. Phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật.