Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA NỘI TỔNG HỢP - LÃO KHOA

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Trưởng khoa: ThS.BS. LÊ THỊ DƯƠNG

+ Điện thoại: 0905.342.352

+ Email:

 Phó Trưởng khoa: 

+ Điện thoại: 

+ Email:

 Điều dưỡng trưởng: TRỊNH THỊ ĐÀO

+ Điện thoại:

+ Email:

Tổng số nhân viên: 12

Trong đó:

+ Thạc sĩ: 01

+ Bác sĩ CK1: 01

+ Bác sĩ đa khoa: 02

+ Điều dưỡng Đại học: 02

+ Điều dưỡng Cao đẳng: 01

+ Điều dưỡng Trung học: 05

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khoa tiếp nhận và điều trị cho tất cả bệnh nhân có bảo hiểm và không có bảo hiểm.

- Đặc biệt khoa có phòng thường vụ điều trị cho cán bộ cấp cao của tỉnh.

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo dự án 1816 của bộ y tế.

- Tham gia phòng chống các dịch bệnh.

- Tham gia nghiên cứu khoa học.

- Tham gia giảng dạy cho các học sinh thực tập tại bệnh viện.  

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Cơ sở vật chất:

- Khoa có tổng cộng gồm 16 phòng với tổng số giường bệnh 65, trong đó:

+ 03 phòng điều trị theo diện yêu cầu.

+ 01 phòng điều trị cho thường vụ tỉnh ủy đương chức.

+ Số giường còn lại điều trị cho các diện bệnh nhân khác.

- Trang thiết bị của khoa có:

+ 01 máy điện tim 03 cần.

+ 01 máy khí dung.

+ 01 bơm tiêm điện.

+ 02 tủ thuốc trực cấp cứu.

+ 01 Mornitor theo dõi điện tim.

+ 01 máy xét nghiệm đường máu.

2. Một số chỉ tiêu chuyên môn:

- Năm 2007: Vượt chỉ tiêu chuyên môn.

- Năm 2008: Vượt chỉ tiêu chuyên môn.

- Năm 2009: Vượt chỉ tiêu chuyên môn.

3. Các thành tích nổi bật: 

-  Nghiên cứu khoa học:

+ Tiến hành 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

+ Trong 04 năm khoa đã gửi đi đào tạo 02 thạc sỹ, 02 bác sỹ chuyên khoa cấp 1, 01 cử nhân điều dưỡng đại học. 

- Triển khai kỹ thuật mới

- Thành tích:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

+ Không để xảy ra sai sót chuyên môn.

+ Tập thể khoa và nhiều cá nhân luôn được khen thưởng các cấp. 

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tiếp tục đẩy mạnh thu dung điều trị bệnh nhân.

- Phấn đấu không để xảy ra sai sót chuyên môn kỹ thuật.

- Nâng cao chất lượng điều trị. Chú trọng y học bằng chứng.

- Tiếp tục đào tạo theo hướng chuyên khoa hóa trong các lĩnh vực: tiêu hóa gan mật, nội tiết, huyết học (Bằng hình thức đào tạo tại chỗ và cử đi học các lớp ngắn và dài hạn).

- Tiến hành triển khai kỹ thuật nội soi can thiệp như: Chích cầm máu qua nội soi, thắt tĩnh mạch trướng thực quản, cắt polyp dạ dày và đại tràng qua nội soi.

- Khoa tiếp tục đề nghị cho triển khai kỹ thuật tiêm nội khớp.