Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA NỘI THẦN KINH - TÂM THẦN

 

I.   TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Phó Trưởng khoa phụ trách: ThS.BS. DƯƠNG THỊ VÂN HÀ

     + Điện thoại: 

+ Email:

 Phó Trưởng khoa: 

     +Điện thoại:

     + Email:

 Điều dưỡng trưởng: ĐẶNG THỊ GIANG

+ Điện thoại:

+ Email:

 Tổng số nhân viên: 11

Trong đó:

+ Bác sĩ Chuyên khoa I: 02

+ Thạc sĩ Bác sĩ: 01

+ Điều dưỡng: 01

+ Điều dưỡng Trung cấp: 06

+ Hộ lý: 01

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Khám điều trị các bệnh thần kinh tâm thần cho nhân dân trong tỉnh và các vùng lân cận.

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y tế và học tập nâng cao chuyên môn chính trị.

- Tham gia đào tạo các lớp học Y tế.

- Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và của ngành. 

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Cơ sở vật chất

- Gồm một đơn nguyên tương đối đồng bộ với đặt được 28 đến 31 giường bệnh.

- Một phòng khám chuyên khoa.

- Một máy đo điện não hiện đại.

2. Một số chỉ tiêu

- Năm 2007:

+ Số giường bệnh 28 giường bệnh

+ Ngày sử dụng giường bệnh 365 ngày

+ Ngày điều trị trung bình 12 ngày

- Năm 2008:

+ Số giường bệnh 29 giường bệnh

+ Ngày sử dụng giường bệnh 365 ngày

+ Ngày điều trị trung bình 09 ngày

3. Thành tích nổi bật

- Năm 2008: Khoa đã triển khai đề tài quản lý sử dụng sáng kiến chống tắc nước sinh hoạt trong khoa (cấp đề tài cơ sở).

- Năm 2006: Triển khai chọc dịch não tuỷ do áp lực để phát hiện sự chèn ép của tuỷ sống.

- Thành tích của khoa nhiều năm đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc nhiều cá nhân và tập thể được nhiều giấy khen bằng khen các cấp, ngành. 

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Đào tạo 100% bác sỹ trên đại học, đào tạo 02 đến 03 điều dưỡng thành cử nhân cao đẳng và đại học điều dưỡng.

- Mở rộng thu dung điều trị tách bộ phận điều trị bệnh nhân tâm thần có phương tiện và cơ sở vật chất tốt nhất.

- Phát triển chuyên môn phù hợp với sự phát triển của xã hội. Đồng thời phát triển trang thiết bị, máy móc phù hợp và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn cho nhân dân.