Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Phó Trưởng khoa phụ trách: HOÀNG TRỌNG ĐẠT

+ Điện thoại: 0985 410899 / 0912 202478

+ Email: nguyenthithukhanh@gmail.com

Phó Trưởng khoa: CN PHẠM DUY KỲ

+ Điện thoại:

+ Email:

 Tổng số nhân viên: 32

Trong đó:

+ Điều dưỡng Đại học: 01

+ Điều dưỡng Trung học: 05

+ Điều dưỡng Sơ cấp: 01

+ Kỹ sư: 02

+ Công nhân KT: 07

+ Hộ lý: 16 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

+ Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

+ Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh (xét nghiệm) và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

+ Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

- Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

- Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.

- Tham gia cùng Khoa vi sinh, Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

- Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. 

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Cơ sở vật chất

- Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn (KSNK) gồm có 03 Đơn nguyên:

1.1. Đơn nguyên tiệt trùng: rộng 500m2 gồm có:

- Phòng giao ban

- Phòng nhận dụng cụ bẩn

- Phòng đóng gói đồ sạch

- Phòng lưu giữ dụng cụ vô khuẩn

- Hệ thống xử lý dụng cụ tập trung

- Nồi hấp

- Máy móc: Máy sấy găng, hai máy hấp dụng cụ mới của Mỹ, hai máy hấp cũ của Nhật, một máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng Plasma.

1.2. Xưởng giặt là: rộng 500m2 gồm có:

- Phòng nhận đồ vải bẩn

- Phòng nhận đồ vải sạch

- Khu giặt là:    

+ Máy giặt: 03 máy

+ Máy sấy: 02 máy

+ Máy vắt: 04 máy

+ Máy khâu vá: 02 máy

1.3. Tổ môi trường và lò thiêu:

- Phòng sinh hoạt và đựng dụng cụ

- Lò đốt chất thải y tế

2. Một số chỉ tiêu chuyên môn

2.1. Năm 2007:

TT

Nội dung

Kế hoạch

Thực hiện

Đạt

1

Đồ vải PT + sản TT

60.000 kg

93.309 kg

155 %

2

Đồ vải  các khoa

100.000 kg

150.214 kg

150 %

3

Sử dụng găng y tế 

80.000 đôi

65.174 đôi

162 %

4

Xử lý chất thải y tế

25.000 kg

25.160 kg

101 %

5

Xử lý chất thải sinh hoạt

120 m3

290,3 m3

241 %

- Kiểm tra vi sinh tất cả các khoa trong bệnh viện 2 lần/năm.

- Kiểm tra giám sát công tác chống nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện.

- Kiểm soát môi trường bệnh viện 1 lần/năm.

2.2. Năm 2008:

TT

Nội dung

Kế hoạch

Thực hiện

Đạt

1

Đồ vải PT + sản TT

80.000 kg

66.995 kg

84 %

2

Đồ vải  các khoa

100.000 kg

107.06 kg

107 %

3

Xử lý chất thải y tế

25.000 kg

25.650 kg

102 %

4

Xử lý chất thải sinh hoạt

120 m3

165 m3

137 %

- Kiểm tra vi sinh tất cả các khoa trong bệnh viện 3 lần/năm (hệ ngoại); 2 lần/năm (hệ nội).

- Kiểm soát môi trường bệnh viện 2 lần/năm.

- Theo dõi tai nạn nghề nghiệp.

- Tham mưu và chỉ đạo công tác chống nhiễm khuẩn.

2.3. Năm 2009:

TT

Nội dung

Kế hoạch

Thực hiện

Đạt

1

Đồ vải PT + sản TT

80.000 kg

83.000 kg

103,8 %

2

Đồ vải  các khoa

100.000 kg

161.700 kg

161,7 %

3

Xử lý chất thải y tế

25.000 kg

37.630 kg

150,5 %

4

Xử lý chất thải sinh hoạt

120 m3

238.5 m3

198,75 %

- Kiểm soát, kiểm định nước, không khí, ánh sáng, tiếng ồn 2 lần/năm.

- Theo dõi tai nạn nghề nghiệp.

- Tham mưu chỉ đạo và tập huấn công tác chống nhiễm khuẩn.

- Kết hợp khoa vi sinh kiểm tra 4 lần/năm (hệ ngoại),3 lần/năm (hệ nội).

- Hấp sấy dụng cụ - đồ vải cho phòng mổ cho các khoa phòng cho bệnh viện hàng ngày kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ.

3. Các thành tích nổi bật

- Bằng khen của Bộ Y tế 2003

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh 2004

- Bằng khen của Bộ Y tế 2005

- Gấy khen của Bệnh viện 2006

- Giấy khen của Bệnh viện 2007 

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Thực hiện nghiêm túc thông tư 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ y tế.

- Phát huy hiệu quả của trung tâm tiệt khuẩn dụng cụ y tế.

- Nghiên cứu đề tài liên quan đến nhiễm khuẩn Bệnh viện, phấn đấu giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn sau mổ ở bệnh viện.

- Nâng cao chất lượng của công tác giám sát chống nhiễm khuẩn (quản lý bệnh nghề nhiệp, sử dụng kháng sinh hợp lý…).

- Triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới trong điều trị và dự phòng nhiễm khuẩn bệnh viện như: công tác khử trùng buồng bệnh, máy thở và bình oxy…

- Tăng cường nghiên cứu khoa học có chất lượng và bám sát thực tiễn.