Skip to main content

  

GIỚI THIỆU VỀ KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: ThS.BS.  NGUYỄN VĂN LIỄU

+ Điện thoại: 0982 836069

+ Email: Titanic1189@gmail.com

Phó trưởng khoa: ThS.BS. HÀ XUÂN NGUYÊN

+ Điện thoại: 0988 622337

+ Email: catcanh2012@yahoo.com

Tổng số nhân viên: 07

Trong đó:

+ Thạc sỹ y học: 02

+ Y sỹ: 01

+ KTV trung học: 01

+ Cán bộ khác: 03 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Làm xét nghiệm tế bào bệnh học, xét nghiệm mô bệnh học.

- Tham gia giám định pháp y.

- Nghiên cứu khoa học.

- Đào tạo cán bộ tại chỗ và huấn luyện cho tuyến dưới. 

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Cơ sở vật chất:

Trang thiết bị được trang bị khá hiện đại và đồng bộ từ khi thành lập bệnh viện, nhưng do thời gian khá dài nên đã hư hỏng nhiều. Hiện Bệnh viện đang có kế hoạch mua sắm mới.

2. Các thành tích nổi bật

Được Bộ y tế tặng nhiều bằng khen, Bệnh viện tặng nhiều giấy khen

Luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao 

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu bản và chất lượng chẩn đoán.

- Sử dụng và bảo quản tốt các máy móc được trang bị

- Tiến đến sử dụng sinh thiết tức thì bằng phiến đồ áp và cắt lạnh khi có máy.