Skip to main content

 

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CUBA ĐỒNG HỚI
(Nhiệm kỳ 2010 - 2015)

 

I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

01

Đ/c Dương Thanh Bình

Bí thư, Giám đốc Bệnh viện

02

Đ/c Nguyễn Xuân Đoàn

Phó Bí thư, Phó Giám đốc Bệnh viện

03

Đ/c Trần Qúy Diễn

Ủy viên Thường vụ

04

Đ/c Đoàn Công Kim

Ủy viên Thường vụ

05

Đ/c Trần Thanh Phong

Ủy viên Thường vụ

06

Đ/c Trần Tiến Hùng

Ủy viên, Phó Giám đốc Bệnh viện

07

Đ/c Nguyễn Văn Phong

Ủy viên, Trưởng khoa Tai Mũi Họng

08

Đ/c Phan Xuân Khôi

Ủy viên, Trưởng khoa Phụ sản

09

Đ/c Nguyễn Văn Liễu

Ủy viên, Trưởng khoa Giải phẫu bệnh

10

Đ/c Hoàng Quốc Tuấn

Ủy viên, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

11 Đ/c Trương Quang Hạnh Ủy viên, Trưởng phòng Hành chính quản trị
12 Đ/c Từ Sỹ Khuổng Ủy viên, Trưởng khoa Điều trị tích cực - Chống độc
13 Đ/c Lê Mạnh Hà Ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên
14 Đ/c Phạm Thị Tuyết Vân Ủy viên, Trưởng phòng Điều dưỡng
15 Đ/c Lê Thị Ngọc Lan Ủy viên, Phó Trưởng khoa Nhi
16 Đ/c Hà Thị Hòa Ủy viên, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
17 Đ/c Nguyễn Văn Thanh Ủy viên, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình


II. CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC: Gồm 28 Chi bộ

1. Chi bộ Khoa Nội Tổng hợp

+ Bí thư: đ/c Nguyễn Duy Thạch

+ Phó Bí thư: đ/c Nguyễn Thị Hiền

+ Ủy viên: đ/c Trần Thị Ngọc Trâm

2. Chi bộ Khoa Truyền nhiễm

+ Bí thư: đ/c Hồ Thị Hiền

3. Chi bộ Khoa Lao

+ Bí thư: đ/c Nguyễn Xuân Hướng

4. Chi bộ Khoa Nội TM - LK

+ Bí thư: đ/c Nguyễn Văn Tình

+ Phó Bí thư: đ/c Nguyễn Thị Huệ

+ Ủy viên: đ/c Trương Thị Ngân

5. Chi bộ Khoa Ngoại tổng hợp

+ Bí thư: đ/c Hoàng Văn Công

+ Phó Bí thư: đ/c Lê Mạnh Hà

+ Ủy viên: đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hà

6. Chi bộ Khoa Phụ sản

+ Bí thư: đ/c Phan Xuân Khôi

+ Phó Bí thư: đ/c Lê Thị Vụ

7. Chi bộ Khoa Tai Mũi Họng

+ Bí thư: đ/c Đoàn Kim Thoan

+ Phó Bí thư: đ/c Hoàng Thị Thu Thúy

8. Chi bộ Khoa Mắt

+ Bí thư: đ/c Trần Thanh Phong

+ Phó Bí thư: đ/c Trần Thị Hoài An

9. Chi bộ Khoa Cận lâm sàng

+ Bí thư: đ/c Nguyễn Văn Liễu

+ Phó Bí thư: đ/c Nguyễn Thị Toàn

+ Ủy viên: đ/c Nguyễn Thị Liệu

10. Chi bộ Khoa Chống nhiễm khuẩn

+ Bí thư: đ/c Nguyễn Thị Thu Khánh

+ Phó Bí thư: đ/c Nguyễn Thị Hương

+ Ủy viên: đ/c Phạm Duy Kỳ

11. Chi bộ Khoa Phẫu thuật gây mê

+ Bí thư: đ/c Bùi Xuân Hải

+ Phó Bí thư: đ/c Trần Quý Diễn

+ Ủy viên: đ/c Phan Thị Vân

12. Chi bộ Khoa Chấn thương Chỉnh hình

+ Bí thư: đ/c Võ Tiến Hóa

+ Phó Bí thư: đ/c Nguyễn Văn Thanh

+ Ủy viên: đ/c Bùi Thị Hằng

13. Chi bộ Khoa Nhi

+ Bí thư: đ/c Lê Thị Ngọc Lan

14. Chi bộ Khoa Thần kinh - TT

+ Bí thư: đ/c Lê Thanh Lai

15. Chi bộ Khoa Y học cổ truyền

+ Bí thư: đ/c Nguyễn Thị Tương

16. Chi bộ Khoa Răng Hàm Mặt

+ Bí thư: đ/c Nguyễn Kỳ Nhân

+ Phó Bí thư: đ/c Nguyễn Thị Viếng

17. Chi bộ Khoa Dược

+ Bí thư: đ/c Phan Thanh Minh

+ Phó Bí thư: đ/c Trịnh Sỹ Đậu

+ Ủy viên: đ/c Lê Thị Hoài Thanh

18. Chi bộ Khoa Thăm dò chức năng

+ Bí thư: đ/c Nguyễn Hải Dương

+ Phó Bí thư: đ/c Trần Văn Tài

+ Ủy viên: đ/c Nguyễn Duy Bách

19. Chi bộ Khoa Khám bệnh

+ Bí thư: đ/c Lê Bá Doanh

20. Chi bộ Khoa Phục hồi chức năng

+ Bí thư: đ/c Phạm Ngọc Anh

21. Chi bộ Khoa Cấp cứu

+ Bí thư: đ/c Nguyễn Đưc Hy

+ Phó Bí thư: đ/c Nguyễn Văn Trường

22. Chi bộ Khoa Điều trị tích cực

+ Bí thư: đ/c Phạm Minh Quân

+ Phó Bí thư: đ/c Phan Thị Châu

+ Ủy viên: đ/c Đinh Duy Liêu

23. Chi bộ Phòng Điều dưỡng

+ Bí thư: đ/c Phạm Thị Tuyết Vân

24. Chi bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp

+ Bí thư: đ/c Trần Thị Xuân

+ Phó Bí thư: đ/c Nguyễn Thị Liễu

25. Chi bộ Phòng Tài chính kế toán

+ Bí thư: đ/c Hà Thị Hòa

+ Phó Bí thư: đ/c Đoàn Nguyên Hồng

+ Ủy viên: đ/c Lương Trọng Đồng

26. Chi bộ Phòng Vật tư thiết bị

+ Bí thư: đ/c Phan Trọng Xuân

+ Phó Bí thư: đ/c Phạm Xuân Bình

+ Ủy viên: đ/c Nguyễn Thị Phi Yến

27. Chi bộ Phòng Hành chính quản trị

+ Bí thư: đ/c Lê Văn Nhỏ

+ Phó Bí thư: đ/c Võ Bá Dụng

+ Ủy viên: đ/c Lê Thị Hương

+ Ủy viên: đ/c Nguyễn Quốc Nghị

28. Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ

+ Bí thư: đ/c Hoàng Quốc Tuấn

+ Phó Bí thư: đ/c Lại Thị Tầm