Skip to main content

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

BAN GIÁM ĐỐC VÀ LÃNH ĐẠO CÁC KHOA, PHÒNG


 

(Click vào tên khoa, phòng để xem danh bạ chi tiết của khoa, phòng)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Cơ quan Nhà riêng Di động
  BAN GIÁM ĐỐC

01

Dương Thanh Bình

Giám đốc

 3828731 3862438   0978727772

02

Nguyễn Xuân Đoàn

Phó Giám đốc

3845390

  

0912819913 

03

Trần Tiến Hùng

Phó Giám đốc

3824196

3828732 

0912457895 

 
KHOA CẤP CỨU

01

Nguyễn Đức Hy

Trưởng khoa

3825105   0912037636

02

Bùi Thị Thùy Trang Phó Trưởng khoa      
 
KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

01

Từ Sỹ Khuổng

Trưởng khoa

3824313 3836262  0913585666 

02

Phạm Minh Quân Phó Trưởng khoa      
 
KHOA MẮT

01

Trần Thanh Phong

Trưởng khoa

  3836372  0912092869 

02

Nguyễn Thị Ngoan

Điều dưỡng trưởng

  3836067  
 
KHOA KHÁM BỆNH

01

Nguyễn Thị Nga

Trưởng khoa

   

0984666730

02

Lê Bá Doanh

Phó Trưởng khoa

   

0935226557

 
KHOA LAO - BỆNH PHỔI

01

Nguyễn Xuân Hướng

Trưởng khoa

    0912747333
 
KHOA NỘI TÂM THẦN - THẦN KINH

01

Lê Thanh Lai

Trưởng khoa

     0904972009

02

Hoàng Thị Trân

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

01

Nguyễn Văn Thanh

Trưởng khoa

   

0948157234

02

Võ Tiến Hóa

Phó Trưởng khoa

   

0912515339

03

Nguyễn Văn Mận Phó Trưởng khoa     0912132679

04

Bùi Thị Hằng

Điều dưỡng trưởng

    0982734614
 
KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

01

Hoàng Xuân Thiệu

Trưởng khoa

  3823614

0918823614

02

Nguyễn Trọng Mùi

Phó Trưởng khoa

  3836334

0912098384

 
KHOA NỘI TỔNG HỢP

01

Nguyễn Thị Hiền

Trưởng khoa

   

0903208875

02

Trần Thị Ngọc Trâm

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA NỘI TIM MẠCH LÃO KHOA

01

Đoàn Công Kim

Trưởng khoa

   

0912549819

02

Nguyễn Tiến Thành

Phó Trưởng khoa

   

0983507001

 
KHOA NHI

01

Hoàng Thị Thanh Hương

Quyền Trưởng khoa

    0905399525

02

Hà Công Thanh

Phó Trưởng khoa

     

03

Trần Thị Hoài Thông

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA GÂY MÊ - HỒI SỨC

01

Trần Quý Diễn

Trưởng khoa

    0912983218

02

Bùi Xuân Hải

Phó Trưởng khoa

    0912549603
 
KHOA PHỤ SẢN

01

Phạm Xuân Khôi

Trưởng khoa

     

02

Phạm Trọng Hòa

Phó Trưởng khoa

     

03

Lê Thị Vụ

Hộ sinh trưởng

     
 
KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

01

Phạm Ngọc Anh

Trưởng khoa

    0912482109

02

Nguyễn Thị Huê

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA RĂNG HÀM MẶT
 01

 Nguyễn Kỳ Nhân

Phó trưởng khoa

   3836999  

02

 Lê Thị Bích Thủy

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA TAI MŨI HỌNG

01

Nguyễn Văn Phong

Trưởng khoa

     

02

Đoan Kim Thoan

Phó Trưởng khoa

     

03

Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA TRUYỀN NHIỄM

01

Lê Cừ

Trưởng khoa

    0912302431

02

Ngô Thị Phương Lan

Phó Trưởng khoa

    0982843898

03

Nguyễn Thị Hồng Vân

Điều dưỡng trưởng

    0987079661
 
KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

01

Nguyễn Thị Tương

Trưởng khoa

    0905445222
           
 
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

01

Nguyễn Thị Thu Khánh

Trưởng khoa

   3821235 0985410899

02

Phạm Duy Kỳ

Phó Trưởng khoa

  3825344  0912251055
 
KHOA DƯỢC

01

Trịnh Sỹ Đậu

Trưởng khoa

  3825568 0912718932

02

Hà Thị Lệ Thủy

Phó Trưởng khoa

    0919443605
 
KHOA DINH DƯỠNG

01

Tiêu Thị Băng Thanh

Trưởng khoa

 

3824551

01687885271

02

Trần Thị Dy

Phó Trưởng khoa

 

3820686

0912550829

 
KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

01

Nguyễn Văn Liễu

Trưởng khoa

   

0982836069

02

Hà Xuân Nguyên

Phó Trưởng khoa

   

0988622337

 
KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG - NỘI SOI - Y HỌC HẠT NHÂN

01

Nguyễn Duy Bách

Phó Trưởng khoa

    0915272688

02

Trần Đình Hợi

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA VI SINH

01

Nguyễn Thị Toàn

Trưởng khoa

   3836292 0945295937

02

Phạm Thị Bình

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

01

Bùi Văn Vĩ

Trưởng khoa

   3820499 0912335989

02

Nguyễn Lai Nam

Điều dưỡng trưởng

   3826512  
 
KHOA SINH HÓA - HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU

01

Nguyễn Văn Hòa

Trưởng khoa

   3836579  0982527721

02

Nguyễn Thị Hiền

KTV trưởng

     
 
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

01

Phạm Thị Tuyết Vân

Trưởng phòng

    0912158590

02

Võ Thị Dỉnh

Phó Trưởng phòng

    0914733391

02

Lê Viết Lượng

Điều dưỡng trưởng khối

     
 
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

01

Trần Viết Dũng

Trưởng phòng

 

 

0975032468

02

Trần Viết Hùng

Phó Trưởng phòng

     
 
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

01

Trương Quang Hạnh

Trưởng phòng

    0912416535

02

Lê Văn Nhỏ

Phó Trưởng phòng

    0942494702
 
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

01

Hà Thị Hòa

Kế Toán trưởng

3824199   0935930128

02

Đoàn Nguyên Hồng Phó Trưởng phòng     0915017111

03

Lương Trọng Đồng Phó Trưởng phòng     0987916553
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

01

Nguyễn Hữu Chính

Trưởng phòng

3825007

   

02

Lại Thị Tầm

Phó Trưởng phòng

     
 
PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

01

Phan Trọng Xuân

Trưởng phòng

    0912386179

02

Phạm Xuân Bình

Phó Trưởng phòng

    0912709544

Tin đã đăng: