Skip to main content

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

BAN GIÁM ĐỐC VÀ LÃNH ĐẠO CÁC KHOA, PHÒNG


 

(Click vào tên khoa, phòng để xem danh bạ chi tiết của khoa, phòng)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Cơ quan Nhà riêng Di động
  BAN GIÁM ĐỐC

01

Dương Thanh Bình

Giám đốc

 3828731 3862438   0978727772

02

Nguyễn Xuân Đoàn

Phó Giám đốc

3845390

  

0912819913 

03

Trần Tiến Hùng

Phó Giám đốc

3824196

3828732 

0912457895 

 
KHOA CẤP CỨU

01

Bùi Thị Thùy Trang

Trưởng khoa

3825105    

02

Nguyễn Văn Sơn Phó Trưởng khoa      
 
KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

01

 

Trưởng khoa

     

02

Nguyễn Đại Việt Đức Phó Trưởng khoa      0898613686
 
KHOA MẮT

01

Trần Thanh Phong

Trưởng khoa

  3836372  0912092869 

02

Nguyễn Thị Ngoan

Điều dưỡng trưởng

  3836067  
 
KHOA KHÁM BỆNH

01

Ngô Thị Minh Hiền

Trưởng khoa

   

0982919996

02

 

Phó Trưởng khoa

   

 

 
KHOA LAO - BỆNH PHỔI

01

Trần Văn Tài

Trưởng khoa

    09127473
 
KHOA NỘI TÂM THẦN - THẦN KINH

01

Dương Thị Vân Hà

Trưởng khoa

     0945177474

02

Trần Thị Nhàn

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

01

Nguyễn Văn Thanh

Trưởng khoa

   

0948157234

02

Nguyễn Thanh Hải

Phó Trưởng khoa

   

0912747595

03

Nguyễn Văn Mận Phó Trưởng khoa     0912132679

04

Bùi Thị Hằng

Điều dưỡng trưởng

    0982734614
 
KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

01

Lê Mạnh Hà

Trưởng khoa

  3823614

091669455

02

Trần T. Hùng

Phó Trưởng khoa

  3836334

0972050588

 
KHOA NỘI TỔNG HỢP

01

Lê Thị Dương

Trưởng khoa

   

0905342352

02

Trịnh Thị Đào

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA NỘI TIM MẠCH LÃO KHOA

01

Hoàng Quốc Tuấn

Trưởng khoa

   

0972069888

02

Nguyễn Tiến Thành

Phó Trưởng khoa

   

0983507001

 
KHOA NHI

01

Hà Công Thanh

Trưởng khoa

    0905399525

02

Phạm Thị Ngọc Hân

Phó Trưởng khoa

     

03

Trần Thị Hoài Thông

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA GÂY MÊ - HỒI SỨC

01

Trần Quý Diễn

Trưởng khoa

    0912983218

02

Bùi Xuân Hải

Phó Trưởng khoa

    0912549603
 
KHOA PHỤ SẢN

01

Phạm Xuân Khôi

Trưởng khoa

     

02

Trần Thị Sơn Trà

Phó Trưởng khoa

     

03

Lê Thị Vụ

Hộ sinh trưởng

     
 
KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

01

Phạm Ngọc Anh

Trưởng khoa

    0912482109

02

Nguyễn Thị Huê

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA RĂNG HÀM MẶT
 01

 Nguyễn Kỳ Nhân

Phó trưởng khoa

   3836999  

02

 Lê Thị Bích Thủy

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA TAI MŨI HỌNG

01

Nguyễn Văn Phong

Trưởng khoa

     

02

Đoan Kim Thoan

Phó Trưởng khoa

     

03

Nguyễn Thị Hà

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA TRUYỀN NHIỄM

01

Lê Cừ

Trưởng khoa

    0912302431

02

Ngô Thị Phương Lan

Phó Trưởng khoa

    0982843898

03

Nguyễn Thị Hồng Vân

Điều dưỡng trưởng

    0987079661
 
KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

01

Nguyễn Thị Tiến Dũng

Trưởng khoa

    01684343558
           
 
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

01

Hoàng Trọng Đạt

Trưởng khoa

   3821235 0914604397

02

Phạm Duy Kỳ

Phó Trưởng khoa

  3825344  0912251055
 
KHOA DƯỢC

01

Hà Thị Lệ Thủy

Trưởng khoa

  3825568 0911855777

02

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Phó Trưởng khoa

    01255234535
 
KHOA DINH DƯỠNG

01

Bùi Nhị Sen

Phụ trách khoa

 

3824551

0944952736

02

 

 

 

3820686

 

 
KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

01

Nguyễn Văn Liễu

Trưởng khoa

   

0982836069

02

Hà Xuân Nguyên

Phó Trưởng khoa

   

0988622337

 
KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG - NỘI SOI - Y HỌC HẠT NHÂN

01

Nguyễn Duy Bách

Phó Trưởng khoa

    0915272688

02

Trần Đình Hợi

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA VI SINH

01

Nguyễn Thị Toàn

Trưởng khoa

   3836292 0945295937

02

Phạm Thị Bình

Điều dưỡng trưởng

     
 
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

01

Nguyễn Đức Hùng

Trưởng khoa

   3820499 0919454079

02

Nhuyễn Long

Điều dưỡng trưởng

   3826512  0916847357
 
KHOA SINH HÓA - HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU

01

Nguyễn Văn Hòa

Trưởng khoa

   3836579  0982527721

02

Nguyễn Thị Hiền

KTV trưởng

     
 
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

01

Đặng Thanh Huyền

Trưởng phòng

    0915133874

02

Lê Thị Trắc

Phó Trưởng phòng

    0913080577

03

 

Điều dưỡng trưởng khối

     
 
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

01

Trần Linh Giang

Trưởng phòng

 

 

 

02

Phan Thanh Hoài

Phó Trưởng phòng

     
 
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

01

Nguyễn Hải Dũng

Trưởng phòng

   

0945941789

0984151979

02

 

Phó Trưởng phòng

     
 
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

01

Đoàn Nguyên Hồng

Kế Toán trưởng

    0915017111

02

Lương Trọng Đồng Phó Trưởng phòng     09

03

  Phó Trưởng phòng     0987916553
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

01

Nguyễn Hữu Chính

Trưởng phòng

3825007

   

02

Lại Thị Tầm

Phó Trưởng phòng

     
 
PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

01

 

Trưởng phòng

     

02

Phạm Xuân Bình

Phó Trưởng phòng

    0912709544

 

Tin đã đăng: