Skip to main content
Thứ ba, 10/01/2017 - 10:26

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN CỦA BỘ Y TẾ.

Ngày 06 tháng 1 năm 2017, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới đã tiếp Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế theo Quyết định số 7317/QĐ – BYT ngày 13/12/2016.

 

     Đoàn kiểm tra số 3 do Thạc sỹ Cao Hưng Thái – Phó Cục trưởng Cục khám chữa bệnh làm trưởng đoàn, đã tập trung vào kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện; Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện và xếp loại chất lượng hoạt động và dịch vụ khám, chữa bệnh của các bệnh viện theo Bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký tại Quyết định số 6858/QĐ – BYT ngày 18/11/2016.
     Đoàn kiểm tra bắt đầu làm việc từ 8 giờ 00 sáng và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 chiều cùng ngày 6/1/2017. Sau một ngày làm việc nghiêm túc và thẳng thắn, kết quả bệnh viện đạt được như sau:
Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.13

     Một số hình ảnh hoạt động của ngày kiểm tra, đánh giá chất lượng:

Thạc sỹ Cao Hưng Thái – Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh – Bộ Y tế phổ biến nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện.

 

Thạc sỹ Hồ Hoàng Thị Kim Huệ - Phụ trách phòng Quản lý chất lượng bệnh viện Hữu nghị Việt Nam –Cu  báo cáo chất lượng bệnh viện trong năm 2016.

 

Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Yến – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Cục quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá.

KS. Đặng Thị Lệ Sương

 

 

Tin đã đăng: