Skip to main content
Thứ năm, 05/01/2017 - 13:30

Thông báo về việc thực hiện đăng ký cấp CCHN, GPHĐ KBCB trực tuyến qua cổng dịch vụ công

 Thông báo số 1528/KCB-HN về việc thực hiện đăng ký cấp CCHN, GPHĐ KBCB trực tuyến qua cổng dịch vụ công

 (Xem ở tệp đính kèm)

AttachmentSize
cvrn-2016-1528-1.pdf404.15 KB