Skip to main content
Thứ bảy, 31/12/2016 - 19:44

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch 2017

 Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch 2017

(Theo Thông báo số 2208/TB-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình)

AttachmentSize
TB_NGHI_TET_DUONG_LICH.PDF264.33 KB