Skip to main content
Thứ sáu, 30/12/2016 - 20:16

Ban Giám đốc Bệnh viện nhận bằng khen của Tỉnh trong lễ kỷ niệm 35 năm

Tin đã đăng: